Træningsarealer

Ud over de gode baner ved klubhuset i Lemvig har klubben adgang til træningsarealer i Klosterheden og marker i nærheden af klubben. Adgangen til træningsarealer varierer i løbet af året.

Regler for at bruge træningsarealer Klosterheden:

  • Som enkeltperson har man lov til at færdes efter Skov- og Naturstyrelsens regler med hund i snor.
  • Klubben har lånt arealer, hvor alle klasser må træne sporsøg med hund i snor. Træningsarealerne findes på kortet i klubhuset.
  • I hundeskoven samt det lukkede areal på Klosterhedevej må alle klasser træne øvelser uden snor.
  • Klasserne A og E må træne uden snor på arealer, som vi har lånt til formålet på bestemte tidspunkter: Se kortet i klubhuset.
  • Kørsel må kun finde sted på de skovveje, der er åbne for motoriseret færdsel, med mindre man har skriftlig køretilladelse. Klubbens køretilladelse er udleveret blandt A og E hundeførere.
  • Man efterlader aldrig affald på de lånte arealer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nye tilmeldinger

Bliv medlem af DcH Lemvig.

Det SKAL være den person, der skal gå med hunden, der tilmelder sig.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen, hvis I har brug for yderligere information om Dch Lemvig.