Danmarks civile Hundeførerforening
DcH Lemvig

Træningsarealer

Ud over de gode baner ved klubhuset i Lemvig har klubben adgang til træningsarealer i Klosterheden og marker i nærheden af klubben. Adgangen til træningsarealer varierer i løbet af året.

Regler for at bruge træningsarealer Klosterheden:

  • Som enkeltperson har man lov til at færdes efter Skov- og Naturstyrelsens regler med hund i snor.
  • Klubben har lånt arealer, hvor alle klasser må træne sporsøg med hund i snor. Træningsarealerne findes på kortet i klubhuset.
  • I hundeskoven samt det lukkede areal på Klosterhedevej må alle klasser træne øvelser uden snor.
  • Klasserne A og E må træne uden snor på arealer, som vi har lånt til formålet på bestemte tidspunkter: Se kortet i klubhuset.
  • Kørsel må kun finde sted på de skovveje, der er åbne for motoriseret færdsel, med mindre man har skriftlig køretilladelse. Klubbens køretilladelse er udleveret blandt A og E hundeførere.
  • Man efterlader aldrig affald på de lånte arealer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tilmelding
Kalender
Sponsorer