Kontingent

Kontingent for 2024

 

Årets kontingent: 1425 Kr.
For medlemmer der tilslutter sig klubben fra april: 1225 kr.
For medlemmer der tilslutter sig klubben fra august: 1025 kr.
Træningsgebyr for hundefører, som er medlemmer af andre DcH-foreninger, men ønsker at træne på DcH Lemvig: 1000 kr.
Nr. 2 hundefører på samme adresse med 1 hund 670 kr
Bestyrelsesmedlemmer og aktive trænere: fritaget for kontingentet.

 

OBS: Hundene har ikke en udvidet forsikring før kontingentet er betalt.

Læs mere her.

…Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning):

– Dækker skader som DCH´s medlemmers hunde forvolder på medlemmer af DCH, herunder skader på medlemmers ting og hunde, når disse i henhold til Lov om hunde har medvirket til skadens opståen, og dermed ikke kan få erstatning over skadevolderens lovpligtige hundeansvarsforsikring.

– Forsikringen dækker også under konkurrencer i andre foreninger, når medlemmet repræsentere DCH, herunder konkurrencer afholdt i Vesteuropa. (se næste side).

– Det sekundære medlem er dækket på samme måde som det primære medlem (skal være opført på listen over sekundær medlemmer hos Landsforeningen).

– Forsikringen dækker ikke lovpligtig hundeansvar…

Nye tilmeldinger

Bliv medlem af DcH Lemvig.

Det SKAL være den person, der skal gå med hunden, der tilmelder sig.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen, hvis I har brug for yderligere information om Dch Lemvig.